Mechové jezírko - Rejvíz

Toto chráněné území leží na rozvodí Černé Opavy a Vrchovištního potoka. Je tvořeno dvěma spojenými vrchovišti, v jejichž středech se nachází rašelinná jezera - mechová jezírka. K tzv. Velkému mechovému jezírku vede naučná stezka. Ta kopíruje cestu nejprve zároveň s modrou turistickou značkou do Dětřichova a po 2 km z ní odbočuje povalový chodník k jezírku. Tzv. Malé mechové jezírko se nachází asi 1 km od osady Rejvíz, dnes je již zcela zarostlé a veřejnosti nepřístupné.