Naučná stezka Pasák

Tato naučná stezka Vás provede působivým okolím Branné. 12,5 km turisticko-rekreační trasy lemuje 14 zastavení. Začátek stezky je v obci Branná pod železniční stanicí, vede přes louky s bohatou květenou až k přírodní památce Pasák. Jde o soustavu skalních srubů a izolovaných skalek se zajímavými erozními útvary. Právě jeden z těchto útvarů dostal podle pověsti o zkamenělém pastýři jméno „Pasák“. Stezka dál pokračuje přes louky směrem k Aloisovu, kolem hájenky Banjaluka (zbytky úzkorozchodné železnice), okolo pohraničního opevnění a nivy říčky Branná zpět do Branné. Kvůli častým skalním výchozům je určená pouze pro pěší. K zajímavostem stezky patří dva metry vysoké skalní okno. Z vrcholu Pasák je široký rozhled po hřebeni Jeseníků a na Králický Sněžník.