Poutní areál Hora Matky Boží v Dolní Hedeči („Kopeček“)

Tento monumentální barokní klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, ambity, kaplí Svatých schodů, pramenem, hřbitovem a poutním domem najdete na Mariánském kopci nad městem Králíky. V roce 2018 byl celý areál prohlášen národní kulturní památkou. Z Králík vede ke klášteru malebná, lipovou alejí lemovaná, křížová cesta. Z Mariánského kopce je taktéž krásný výhled na Králíky a Králický Sněžník.