Údolí řeky Bílé Opavy

Naučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy - nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků. Kromě několika vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa Vám naučná stezka Bílá Opava na sedmi informačních tabulích nabízí i základní informace o přírodě této jedinečné rezervace. Úvodní tabule naučné stezky je umístěna na odbočce ze silnice z Karlovy Studánky na Vidly a končí u chaty Barborky. Stezku je však možné jít i stranou opačnou – z kopce – tzn. od Barborky dolů do Karlovy Studánky.