Venkovský skanzen s ovčí farmou v Domašově

Skanzen je umístěn v bývalé zemědělské budově v Bělé pod Pradědem a jeho expozice zahrnuje historické zemědělské stroje a nástroje, ale i předměty běžně používané v domácnostech a hospodářstvích horského venkova Jeseníků, zejména 19. a 20. století. Na skanzen navazuje vedlejší prodejna sýrů z kravského, ovčího a kozího mléka a dalších mléčných výrobků Zemědělského družstva Jeseník. Možná je i prohlídka místního chovu ovcí a koz.