Zlaté Hory

Jde o proslulé poutní místo a turisticky atraktivní lokalitu. Mezi zdejší významné památky patří farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, poutní kostel Panny Marie Pomocné, Kaple Sv. Rocha, ke které vede Křížová cesta, zříceniny hradů Edelštejn, Leuchtenštejn a Koberštejn a Biskupská hora s rozhlednou. Nejnavštěvovanějším místem je však Zlatokopecký skanzen zlatorudných mlýnů s hornickou osadou. Jde o repliku vodou poháněných středověkých hornických mlýnů zhotovených podle dobových nákresů a dřevěného hornického srubu. Tyto prostory jsou využívány při každoročních soutěžích v rýžování zlata.